Privacy verklaring

U bent hier

Bike Parts Bvba, Lokerenbaan 120, BTW BE 0448.979.445 RPR Dendermonde (hierna Bike Parts ) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u inschrijft of ingeschreven blijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, eventueel aangevuld met uw type motorfiets.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren

 • Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan uw motorfiets

 • Voor onze klantenadministratie;

 • Om u op de hoogte te houden van onze acties (niet meer dan zes keer per jaar )

 • Om marktonderzoek te verrichten;

 • Voor het beheer van onze website;

 • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
De door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of verenigingen.

 

4. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@bikeparts.be).
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

 

5. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • kan u van ons sms of telefonische oproepen krijgen, met informatie over herstellingen of onderhoud aan uw motorfiets.

 • Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst op www.bel-me-niet-meer.be

 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen (wij verbinden ons ertoe niet meer dan zes keer per kalenderjaar een nieuwsbrief te verzenden ).

 • kan u van ons GEEN e-mails ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

 

7. Als u ons uw postadres meedeelt:

 • kan dit gebruikt worden voor facturatie of door u aangevraagde documentatie

 

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites. Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@bikeparts.be).

Op eenvoudig aangeven via mail op info@bikeparts.be kunt u het ontvangen van onze nieuwsbrief stopzetten.